- KOMUNIKATY-


PRACA 2020


Ogłoszenie nr 63705 z dnia 04.06.2020 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Ogłoszenie nr 61884 z dnia 03.03.2020 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Wyniki naboru - data ogłoszenia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 59309 z dnia 08.01.2020 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


STAŻE 2020


Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni,
we współpracy z Urzędem Pracy, w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy " współfinansowany przez Unię Europejską, organizuje staże zawodowe dla osób bezrobotnych.
Aktualnie (luty 2020rok) dysponujemy 2 miejscami stażowymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni
tel. 58 660 55 30

PRACA 2019


Unieważnienie ogłoszenia nr 58157 z dnia 05.12.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli- data ogłoszenia 23.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 58157 z dnia 05.12.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Wyniki naboru - data ogłoszenia 29.11.2019 r.

Ogłoszenie nr 55785 z 16.10.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kontroli w Wydziale Kontroli
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Wyniki naboru - data ogłoszenia 24.06.2019 r.
Ogłoszenie nr 47152 z 14.05.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - kierownik w Wydziale Nadzoru
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Wyniki naboru - data ogłoszenia 07.03.2019 r.
Ogłoszenie nr 41771 z 31.01.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor w Wydziale Kontroli
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl (witryna jest dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)


Majątek 2020


Informacja o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie BIP w zakładce Majątek


Majątek 2019


Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego