RODO

Inspektor Ochrony Danych w WIJHARS w Gdańsku z/s. w Gdyni

Pan Tomasz Manowski
Kontakt:
email: iod@wijhars.gdansk.pl
telefon 58 660 55 30

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni

Wniosek o realizację praw ochrony danych osobowych