Wydział Nadzoru

Kierownik Wydziału Nadzoru -Barbara Bornejko tel. (58) 660-55-35
barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl    Do zadań Wydziału należy w szczególności :

1. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. Prowadzenie rejestru rzeczoznawców.

3. Nadzór nad realizacją zadań organizacyjno- administracyjnych, związanych z przygotowaniem egzaminów, składanych w celu uzyskania uprawnień przez rzeczoznawców.

4. Wykonywanie zadań w ramach sieci wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (System RASFF) poprzez powiadamianie o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych.

5. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków.

6. Obsługa systemów informatycznych IJHARS.

7. Nadzór nad aktualizacją strony internetowej Inspektoratu, jej redakcja oraz obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

8. Wykonywanie zadań dotyczących polityki informacyjnej Inspektoratu(współpraca z mediami).