Wydział Administracji

Kierownik Wydziału Administracji-Główny Księgowy -Irena Stencel tel. (58) 660-55-39
i.stencel@wijhars.gdansk.pl

    Do zadań Wydziału należy w szczególności :

1. Prowadzenie gospodarki finansowej, w tym :

  • prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości,

  • prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników,

  • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetwo- gospodarczej.

  • 2. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-   technicznym.

    3. Prowadzenie spraw kadrowych, socjalno-bytowych i BHP pracowników.

    4. Prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników.

    5. Prowadzenie archiwum zakładowego.